کیلا کارتر

کیلا کارتر

کیلا کارتر (Caela Carter) نویسنده کتابهایی درباره نوجوانان و کودکان است. او در بالتیمور، MD و باسکینگ ریج، نیوجرسی بزرگ شد. کیلا در برنامه های آموزش جایگزین به کودکان و نوجوانان در معرض خطر را آموزش می دهد. وی دارای مدرک MFA در زمینه نوشتن برای کودکان از مدرسه جدید در نیویورک است.

کتاب های کیلا کارتر