دیوید روبینشتاین

دیوید روبینشتاین

دیوید روبینشتاین (7 آگوست 1932 - 19 آگوست 2019) یک مورخ اجتماعی بود که از نژاد یهودی در کلیولند هایتس، اوهایو متولد شد. پدرش بریل روبینشتاین یک موسیقی دان بود. روبنشتاین در سال 1952 برای تحصیل در مقطع دکترا در مدرسه اقتصاد لندن به انگلستان نقل مکان کرد و سپس به دانشگاه هال رفت. او سالها در تور زندگی کرد و بعداً در یورک، انگلیس زندگی کرد، و در آنجا عضو افتخاری دانشگاه یورک بود.
وی در قرن 19 و 20 تخصص داشت و تقریباً 20 کتاب تألیف کرد. روبنشتاین عضوی از جامعه مذهبی دوستان و نویسنده Quaker بود. وی در سال 2019 درگذشت.

کتاب های دیوید روبینشتاین

مارکس و ویتگنشتاین