اکرم ابراهیم بیکی چیمه

اکرم ابراهیم بیکی چیمه

اکرم ابراهيم بيکي چيمه متولد تهران فروردین 1351، دارای دیپلم ریاضي فيزیک سال 1369، و کارشناسي مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف از دانشگاه صنعتي اصفهان1373 می باشد.

کتاب های اکرم ابراهیم بیکی چیمه

الیاف نساجی