کارلوس هرناندز

کارلوس هرناندز

کارلوس هرناندز بیش از سی اثر برای داستان، شعر و نمایش از جمله سال و گابی جهان را می شکند منتشر کرده است که برای آنها جایزه نویسنده Pura Belpré را از انجمن کتابخانه های آمریکا دریافت کرد. او استاد انگلیسی در دانشگاه سیتی نیویورک است و دوست دارد هم بازی کند و هم طراحی آنها را انجام دهد.

کتاب های کارلوس هرناندز

آشوب در کهکشان