تانوشری پادر

تانوشری پادر

تانوشری پادر که در دهلی نو متولد شد، هشت سال طولانی در بخش شرکت ها کار می کرد قبل از این که مسابقه موش را ترک کند و شروع به نوشتن کند. او که یک نویسنده و رمان نویس مشهور در سفر است، علاقه زیادی به سفر و نوشتن دارد. تغییرات آب و هوایی و محیط مورد علاقه ویژه وی است. او 9 رمان نوشته است.

کتاب های تانوشری پادر

رازهای خوشبختی