جاناتان هریس

جاناتان هریس

جاناتان هریس استاد تاریخ بیزانس در رویال هالوی، دانشگاه لندن است. تحقیقات هریس در زمینه "تاریخ بیزانس 900–1460؛ روابط بین بیزانس و غرب، به ویژه در طی جنگهای صلیبی و رنسانس ایتالیا؛ دیاسپورای یونان پس از 1453" است.

کتاب های جاناتان هریس

تاریخ هنر نو