دانا لی کوان

دانا لی کوان

دانا لی کُوان (Donna Lee Kwon) دانشیار Ethnomusicology در دانشگاه کنتاکی است و به عنوان هماهنگ کننده بخش موسیقی شناسی و Ethnomusicology فعالیت می کند.

کتاب های دانا لی کوان

موسیقی کره