عبدالکریم رشیدیان

عبدالکریم رشیدیان

عبدالکریم رشیدیان، پژوهشگر حوزه ی فلسفه و مترجم، به سال ۱۳۲۷ در شهر دزفول متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات اولیه و گرفتن دیپلم طبیعی در سال ۱۳۴۵، و دریافت مدرک کارشناسی شیمی در سال ۱۳۴۸ راهی فرانسه شد. دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه پاریس به اتمام رساند و دکتری فلسفه را در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه سوربن دریافت کرد. او در حال حاضر مدرس و عضو هیئت علمی گروه فلسفه ی دانشگاه شهید بهشتی ست.وی در سال ۱۳۸۵ برای تألیف کتاب هوسرل در متن آثارش جایزه ی کتاب سال در حوزه ی فلسفه را دریافت کرد و کتاب های نقد قوه ی حکم و از مدرنیسم تا پست مدرنیسم با ترجمه ی او به ترتیب در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ از سوی کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده ی تشویقی انتخاب شدند.

کتاب های عبدالکریم رشیدیان

هستی و زمان


۷۶,۰۰۰ | ۶۰,۸۰۰ تومان

ترس و لرز


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

نقد قوه حکم


۶۴,۰۰۰ | ۵۱,۲۰۰ تومان

نوشتار و تفاوت


۸۶,۰۰۰ | ۶۸,۸۰۰ تومان