اسکات سوامس

اسکات سوامس

اسکات سوامس (متولد 1945) فیلسوف آمریکایی است. او استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (از سال 2004) ، و قبل از آن در دانشگاه پرینستون است. وی در فلسفه زبان و تاریخ فلسفه تحلیلی تخصص دارد. وی بخاطر دفاع و گسترش برنامه در فلسفه زبان که توسط ساول کریپکه آغاز شده و همچنین منتقد اصلی نظریه های دو بعدی معنایی شناخته شده است. وی کارشناسی خود را در رشته فلسفه از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد خود را در زبانشناسی و فلسفه در انستیتوی فناوری ماساچوست (MIT) به پایان رساند. همچنین دکترای خود را در فلسفه از MIT در سال 1976 دریافت کرد.

کتاب های اسکات سوامس

فلسفه زبان