جین ورنر واتسون

جین ورنر واتسون

جین ورنر واتسون با نام اصلی السا جین ورنر (1915–2004) نویسنده کتاب کودک آمریکایی بود. وی همچنین با نام های السا جین ورنر واتسون ، جین ورنر ، آنی نورث بدفورد ، مونیکا هیل ، السا روت نست ، دبلیو ک. جاسنر و آ. ن. بدفورد می نوشت. او در 11 ژوئیه 1915 در فوند دو لاک ویسکانسین به دنیا آمد. او مدرک لیسانس از دانشگاه ویسکانسین در سال 1936 دارد. وی یکی از ویراستاران اصلی مجموعه کتابهای طلایی کوچک بود ، که توسط انتشارات وسترن با همكاری سایمون و شوستر منتشر شد. وی تقریباً 150 کتاب در مجموعه کتابهای طلایی کوچک نوشت.

کتاب های جین ورنر واتسون

خدا