عمرو عبدالحمید

عمرو عبدالحمید

عمرو عبدالحمید (زاده 1987 در استان داكالیا) داستان نویس مصری است. وی به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی در دانشگاه منصوره پزشکی تحصیل کرد. نویسنده ای در زمینه داستان بیش از همه به دلیل اولین اثر منتشر شده خود، دوگانگی سرزمین زیکولا و عماریتا شناخته می شود، و او اخیراً داماک الشامو، قسمت دوم رمان قاعده های دو همسایه و قسمت سوم آن را منتشر کرد.

کتاب های عمرو عبدالحمید

قوانین چارتین