اس رنی اسمیت

اس رنی اسمیت

اس رنی اسمیت (S. Renee Smith) یک مشاور عزت نفس و مارک تجاری است. او همچنین از نویسندگان کتاب عزت نفس برای آدمکها (برای آدمکها 2015) و نویسنده کتابهای منتشر شده در آنجا وجود بیشتر است (2005) ، پل به برند شما (2011) و تعجب قلبهای ما (2015) است.

کتاب های اس رنی اسمیت