سو پریدو

سو پریدو

سو پریدو نویسنده انگلیسی-نروژی است. مادربزرگ او برای کاوشگر رولد آموندسن موسی بود و مادربزرگش توسط ادوارد مونک نقاشی شد، وی بعداً بیوگرافی وی را تحت عنوان Edvard Munch: Behind the Scream نوشت.

کتاب های سو پریدو

من دینامیتم!