شهرام پازوکی

شهرام پازوکی

شهرام پازوکی (متولد ۱۳۳۵ در تهران)، پژوهشگر ایرانی فلسفه و عرفان، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران است. او همه سطوح تحصیلات عالی را در دانشگاه تهران گذرانده و در سال ۱۳۷۳ موفق به اخذ دکترای فلسفه شده‌است. پازوکی دانش‌آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه از دانشگاه تهران است. وی در دوره دکتری پایان‌نامه ای با موضوع «سیر مابعدالطبیعه در غرب به تفسیر مارتین هایدگر» نوشته‌است. پازوکی در حال حاضر عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و مدیر گروه ادیان و عرفان این مؤسسه است. تخصص و حوزه پژوهش وی در زمینه فلسفه هایدگر و نیز عرفان و سنت‌های معنوی است.

کتاب های شهرام پازوکی

یادی از هانری کربن


حکمت هنر و زیبایی در اسلام


عرفان و هنر در دوره مدرن