کمال اطهاری

کمال اطهاری

کمال اطهاری متولد سال 1330، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

کتاب های کمال اطهاری