پروانه شفاعی

پروانه شفاعی

پروانه شفاعی متولد 1359 هستم، فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی. یک فرزند دختر دارم. در کنار امر ترجمه گاهی نیز برای دلم و مخاطبین مشتاق رمان قلم میزنم. دو اثر در نشر شادان دارم... یک اثر چاپ شده به نام «بهشت متروکه» و دیگری «مجنون بی‌جنون».

کتاب های پروانه شفاعی

شکارچی پروانه ها


لاله رخان


از تبار لیلی ام


به ساز دلم


شوالیه عاشق


مجنون بی جنون


بهشت متروکه


عروس مه