بئاتریس مارکمن روبینز

بئاتریس مارکمن روبینز

بئاتریس مارکمن روبینز مدرک پزشکی خود را از دانشكده پزشكی بوینس آیرس دانشگاه بوینس آیرس دریافت كرده و یك روانشناس بالینی است. وی روانپزشکی بزرگسالان ، کودکان و نوجوانان را در بیمارستان دانشگاه North Shore در لانگ آیلند ، نیویورک آموزش دید و عضو انجمن روانکاوی آرژانتین ، انجمن بین المللی روانکاوی و رئیس سابق انجمن روانکاوی لانگ آیلند در نیویورک است. وی استادیار روانشناسی در دانشگاه بوینس آیرس بود و در حال حاضر در بیمارستان لانگ آیلند کار می کند و در آنجا به تدریس روانکاوی و نظارت بر روانپزشکان در بیمارستان می پردازد.

کتاب های بئاتریس مارکمن روبینز

پیش گامان روانکاوی کودک