ادوارد کریج

ادوارد کریج

ادوارد جان کریج (متولد 26 مارس 1942) فیلسوف دانشگاهی انگلیسی، ویراستار دائره المعارف راتلج فلسفه و استاد فلسفه سابق نایتبریج در دانشگاه کمبریج است. او همچنین یک کریکت سابق در سطح کلاس اول است: یک بتسمن راست دست برای دانشگاه کمبریج و لنکاوی. کریج در فرمبی، لنکاوی متولد شد و در چارترهاوس تحصیل کرد. وی فلسفه را در کالج ترینیتی، کمبریج خواند (1960–1963)، و از 1992 تا 1998 خواننده فلسفه در کمبریج بود. او در سال 1998 استاد فلسفه نایتبریج شد، کرسی ای که تا زمان بازنشستگی در سال 2006 در آن کالج چرچیل بود. وی از سال 1988 تا 1992 مجله Ratio را ویرایش کرد.

کتاب های ادوارد کریج

درآمدی بر فلسفه