اسداله بابایی فرد

اسداله بابایی فرد

اسداله بابایی فرد متولد سال 1363، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان می باشد. وی دارای دکترای جامعه‌شناسی نظری - فرهنگی از دانشگاه تهران (1388) می باشد.

کتاب های اسداله بابایی فرد