آندرا کان

آندرا کان

آندرا کان متولد سال 1944 ، یک نویسنده ی انگلیسی است. وی بیش از 50 سال در روزنامه ها و مجلات ملی ، در مورد مسائل مختلف از پزشکی ، قلبه بر فاجعه و... نوشته است.

کتاب های آندرا کان

عشق در میانسالی