کریستین وبر

کریستین وبر

کریستین وبر روان درمانگر برادکستر و نویسنده حوزه سلامت است. وی روان درمانی تلفیقی را در کالج رجنت خواند و سپس در CBT در گلداسمیت آموزش دید. از جمله کتاب های وی می توان به عادت خوشبختی و نحوه ترمیم قلب شکسته اشاره کرد.

کتاب های کریستین وبر

عزت نفس