کریستوفر مارتل

کریستوفر مارتل

 کریستوفر مارتل (CHRISTOPHER R. MARTELL) دانشیار بالینی در دانشگاه واشنگتن و یک روانشناس در عمل خصوصی در سیاتل است. وی دیپلمات روانشناسی بالینی و روانشناسی رفتاری با هیئت روانشناسی حرفه ای آمریکا و عضو انجمن روانشناسی آمریکا می باشد.

کتاب های کریستوفر مارتل

کتابی برای نمایش وجود ندارد !