هلن لاندگارتن

هلن لاندگارتن

هلن ل اندگارتن(Helen Landgarten) (4 مارس 1921 - 23 فوریه 2011) روان درمانگر آمریکایی بود. در کنار ادیت کرامر و جودیت آ. روبین، وی یکی از پیشگامان برجسته هنر درمانی بود. 

کتاب های هلن لاندگارتن

هنر درمانی بالینی