جوزین کوبرت

جوزین کوبرت

جوزین کوبرت (Josiane Cobert)، بیش از 20 سال است که رئیس کل روانپزشکی کودکان سرپایی و سرپایی در مرکز پزشکی منطقه ای Trinitas در نیوجرسی است و با کل طیف کودکان دارای مشکلات روانپزشکی سروکار دارد. او در دو بخش بستری و سرپایی کار کرده است. دکتر کوبرت در پاریس فرانسه متولد شد و دوره های آموزشی خود را در دانشگاه های کان و روئن فرا گرفت. وی به مدت یک دهه در فرانسه به عنوان پزشک عمومی / متخصص زنان و زایمان در فرانسه مشغول به کار شد. وی در سال 1981 به ایالات متحده آمد و در آنجا در روانپزشکی بزرگسالان و کودکان در مرکز پزشکی دانشگاه کرنل / North Shore در نیویورک آموزش دید. وی دارای مدرک هیئت مدیره روانپزشکی بزرگسالان و کودکان است. وی یکی از اعضای کالج پزشکی قانونی آمریکا و عضو آکادمی روانپزشکی اعتیاد آمریکا است.

کتاب های جوزین کوبرت