رابرت بور

رابرت بور

پروفسور رابرت بور (متولد: 13 اکتبر 1959) مدیر DCC است. او یک روانشناس بالینی، مشاوره ای و بهداشتی ثبت شده در شورای مراقبت های بهداشتی و حرفه ای و یک روانشناس هواپیمایی است. وی همچنین عضو انجمن روانشناسی انگلیس و عضو انجمن روانشناسی آمریکا است.

کتاب های رابرت بور

مشاوره در مدارس


سلامت روان در هوانوردی