درک میلن

درک میلن

درک میلن متولد سال 1949 به عنوان روان‌شناس بالینی، به طور تمام وقت در مرکز خدمات بهداشتی ملی انگستان مشغول به کار است. وی ریاست دوره دکترای روان‌شناسی دانشگاه نیوکاسل را برعهده دارد. دکتر میلن ضمن تالیف کتاب‌ها و مقالات علمی فراوان، کتاب‌های متعددی هم در زمینه خودیاری به طبع رسانده است.

کتاب های درک میلن

مقابله با بحران میانسالی