جی ای کل

جی ای کل

مرحوم جرالد کول در طیف گسترده ای از سازمانهای کوچک و بزرگ در بخشهای دولتی و خصوصی کار و تدریس می کرد. او دو مدیر غیر اجرایی داشت و همچنین یک معاینه خارجی در دوره های CMS و DMS در دانشگاه میدلکس بود.

کتاب های جی ای کل

تئوری های مدیریت