هیلاری دیویس

هیلاری دیویس

هیلاری دیویس در دانشگاه های ساوتهمپتون، کنت در کانتربری و لندن، کالج بیرکبک و همچنین در کلینیک تاویستوک و موسسه خانواده درمانی لندن تحصیل کرده است. وی که یک مشاور خانواده درمانی واجد شرایط است، در حال حاضر در بخش بهداشت روان و کودک و نوجوان در بیمارستان خیابان بزرگ اورموند، لندن کار می کند. وی به دانشجویان و کارآموزان تدریس و نظارت داشته است. او در شمال لندن زندگی می کند.

کتاب های هیلاری دیویس