تونی هربین-بلنک

تونی هربین-بلنک

تونی هربین– بلنک (Toni Herbine-Blank)، یک مربی ارشد مرکز خود رهبری است و تنها توسعه دهنده صمیمیت از داخل (IFIO) است. وی آموزش ها، عقب نشینی ها و کارگاه های آموزشی در هر دو روش در سطح ملی و بین المللی را اجرا می کند و یک عمل روان درمانی خصوصی در دورانگو، کلرادو دارد.

کتاب های تونی هربین-بلنک

صمیمیت از درون به برون