اوژن سابوتسکی

اوژن سابوتسکی

یوجین ساب بوتسکی استاد برجسته روانشناسی در دانشگاه لنکستر، انگلستان، عضو همکار انجمن روانشناسی انگلیس (BPS) و یک روانشناس نمودار BPS است.

کتاب های اوژن سابوتسکی

جادو و ذهن