پولی گادوین ایمونز

پولی گادوین ایمونز

پولی گادوین ایمونز دارای لیسانس زیست شناسی و لیسانس روانشناسی از دانشگاه بینگهامتون، کارشناس ارشد تحصیلات مقدماتی از کالج المیرا است و دارای گواهینامه های آموزش مقدماتی و آموزش ویژه PreK-12 است. پولی با دو فرزندش در نیویورک زندگی می کند و یک معلم آموزش ویژه در یک دبیرستان محلی است.

کتاب های پولی گادوین ایمونز

درک اختلال عملکرد حسی