کری گویت

کری گویت

کری گویت رئیس گروه مشاوره آپریو ، یک شرکت مشاوره شرکت در میسوری است. او یک تحلیلگر رفتار معتبر است که از استراتژی های مبتنی بر تحقیق برای ایجاد فرهنگ های کاری با عملکرد بالا استفاده می کند.

کتاب های کری گویت