کیم روسو

کیم روسو

کیم روسو ، معروف به "The Happy Medium" ، ستاره محبوب تلویزیون در چند برنامه ی روانشناسی و سخنران است و مخاطبان مشتاق او از هر سن ، مذهب و عقیده ای هستند. وی عنوان بهترین روانشناس در لانگ آیلند را در سال 2015 از بهترین مطبوعات لانگ آیلند دریافت کرد. 

کتاب های کیم روسو

رسالت روح