ژوزف ناوینسکی

ژوزف ناوینسکی

دکتر جو ناینسکی روانشناس و نویسنده معتبر بین المللی است. وی در موضوعات مختلفی به نگارش درآمده است و به خاطر نوشتن کتاب، مقاله و وبلاگ معروف است که هم از نظر بالینی مناسب هستند و هم برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل دسترسی هستند.

کتاب های ژوزف ناوینسکی