محمد حسینی مقدم

محمد حسینی مقدم

محمد حسینی مقدم متولد دی ماه ۱۳۶۴،شاعر،منتقد و مترجم است.وی دانش آموخته ی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه می باشد.

کتاب های محمد حسینی مقدم

خاطرات خون آشام (۱)


خدا حفظتان کند آقای رزواتر


خاطرات خون آشام - بازگشت (3)


خاطرات خون آشام - بازگشت (۱)


مورت


جادوی مرجع