حسن نصیری جامی

حسن نصیری جامی

نصیری‌جامی، متولد 1345 ، پژوهشگر و مصحح و فارغ‌التحصیل مقطع دکترای زبان و ادب فارسی است. تصحیح و چاپ «سراج‌السائرین» و «بحارالحقیقه» شیخ جام، «حدیقة‌الحقیقه» قطب‌الدین محمدبن مطهر (نواده شیخ جام)، «رساله در اثبات بزرگی شیخ جام» به قلم فرزند شیخ (شهاب‌الدین اسماعیل بن احمد جام)، «ابراهیم ادهم»، «ترانه‌های کهن شرقی» و «دادعلی شاعر ناآشنای جام» از آثار منتشر شده او هستند.

کتاب های حسن نصیری جامی

ابراهیم ادهم


جامع التمثیل


سراج المنیر


شاه قاسم انوار


مکتب هرات و شعر فارسی


انیس العارفین