سیروس ذکاء

سیروس ذکاء

ذکاء مترجمی است که اغلب به ترجمه آثار آندره مالرو پرداخته است و ضمن آن گاهگاهی نقدهایی بر آثار داستانی فارسی به رشته تحریر درآورده که در نوع خود آثار تأثیرگذاری به شمار می روند.از جمله مهم ترین آثار این مترجم برجسته می توان آثار زیر را برشمرد:مائده های زمینی، وسوسه غرب، سونوشت بشر، گفتار درباره منشاء عدم مساوات در میان مردم، روان شناسی تجربی، دخمه های واتیکان، فاتحان، ادبیات هند، آئینه اوهام، راه شاهی، و آنده مالرو؛ حماسه سیاسی تمدنها.گفتنی است ذکاء به واسطه قدرت ترجمه اش، از نسل طلایی ترجمه ایران محسوب می شود.

کتاب های سیروس ذکاء

سمفونی پاستورال


مرگی بسیار آرام


سرنوشت بشر


دوران تحقیر


داستایفسکی


مائده های زمینی


حمله به آسیاب


خشم و ناتوانی


دخمه های واتیکان


درباره فن شعر


راه شاهی


آندره مالرو


فاتحان


بیشتر بخوانید

سیمون دوبووار: دیوِ دنیای مردسالار و دلبرِ سارتر

«خانم ها، شما همه چیز را به او مدیون هستید!» این جمله، تیتر روزنامه ای است که خبر درگذشت سیمون دوبووار را در آپریل سال 1986 به اطلاع همگان رساند.