روث وودز

روث وودز

روث در سال 2017 به RGU پیوست. وی روانشناسی است که در زمینه روش شناسی و نظریه انسان شناسی آموزش می بیند. وی از این ترکیب برای بررسی چگونگی ساخت هویت، اعتقادات و هنجارهای افراد در روند تعامل با اطرافیان استفاده می کند. این رویکرد ، که در کتاب او، "زندگی اخلاقی کودکان" به طور مثال بیان شده است، به ما امکان می دهد بفهمیم که انسانها همیشه چه منحصر به فرد هستند و چه از لحاظ فرهنگی درگیر هستند.

کتاب های روث وودز

ابعاد اخلاقی زندگی کودکان