مهوش واحددوست

مهوش واحددوست

مهوش واحددوست متولد ارومیه 1335 می باشد. وی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی است.
زمینه مطالعات: ادبیات حماسی, غنایی, نقد ادبی, نگارش و ویرایش, ادبیات تطبیقی, اسطوره شناسی.
کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه علامه طباطبایی(مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی)؛1356
کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه علامه طباطبایی؛ 1358-1356
دکترا: رشته زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه تهران؛ 1374 –1369

کتاب های مهوش واحددوست