دانکن اسمیت

دانکن اسمیت

دانکن اسمیت از کودکی شروع به نقاشی کرد و از آن زمان متوقف نشده است. از زمان فارغ التحصیلی ممتاز از دانشکده هنر گلاسگو بیش از بیست سال پیش، او به عنوان یک تصویرگر مستقل برای بسیاری از مشتریان برجسته کار کرده است. او كتاب های كودكان خود را نوشته و تصویرگری كرده است، به عنوان یك هنرمند مفهومی در صنعت فیلم سازی فعالیت كرده و كلاسهای نقاشی را به بزرگسالان و كودكان آموزش داده است. دانکن با همسرش نینا، دخترش دیپی، دو گربه و دو سگ گربه ای، تد و بافی در لندن زندگی می کند.

کتاب های دانکن اسمیت

اصول طراحی