جان لیلند

جان لیلند

جان لیلند (متولد 1959) نویسنده است و از سال 2000 روزنامه نگار نیویورک تایمز است. لیلند شروع به پرداختن به بازنشستگی و مذهب در ژانویه 2004 کرد. در مدت حضور در سال 1994، وی سردبیر مجله جزئیات بود. لیلند همچنین سردبیر ارشد نیوزویک، سردبیر و ستون نویس مجله Spin و منتقد Trouser Press بود.
لیلند Hip: The History and Why Kerouac Matters: The Lessons of the Road (آنها چیزی نیستند که شما فکر می کنید) را نوشت. در سال 2018، کتاب او خوشبختی انتخابی است که شما می کنید منتشر کرد.

کتاب های جان لیلند

شادمانی انتخاب شماست!