متین پدرام

متین پدرام

متین پدرام متولد سال ۱۳۶۵ ، دانش‌آموخته اقتصاد انرژی است

کتاب های متین پدرام

نفت بی خطر