توماس ای. وارتنبرگ

توماس ای. وارتنبرگ

توماس ای. وارتنبرگ، نویسنده ی آمریکایی است. او استاد فلسفه در کالج Mount Holyoke است و در زمینه های فلسفه ی سینما، فلسفه برای کودکان و فلسفه ی هنر فعالیت و پژوهش می کند.وارتنبرگ پژوهش های فلسفی خود را در نقاط مختلف دنیا به انجام می رساند و برگزارکننده ی سمینارهای فلسفی نیز هست.

کتاب های توماس ای. وارتنبرگ