مجید پروانه پور

مجید پروانه پور

کتاب های مجید پروانه پور

یاد آوردن آنچه هرگز نبوده


نقد هنر


ماهی سیاه کوچولوی اصفهانی


فیلم همچون فلسفه


مبانی تاریخ هنر


دلوز در قابی دیگر


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟