مایکل آر سولومون

مایکل آر سولومون

مایکل آر. سولومون استاد بازاریابی در دانشکده تجارت Haub در دانشگاه سنت جوزف است و در فیلادلفیا، پنسیلوانیا اقامت دارد. وی به مشتریان جهانی در صنایع پیشرو در مورد استراتژی های بازاریابی توصیه می کند تا مشتری محورتر شوند.

کتاب های مایکل آر سولومون

بازاریابی مد و کالای لوکس


کسب و کار برتر


بازاریابی در شبکه های اجتماعی


رفتار مصرف کننده


آفتاب پرستان جدید


بازاریابی مد