مایکل آر سولومون

مایکل آر سولومون

مایکل آر. سولومون استاد بازاریابی در دانشکده تجارت Haub در دانشگاه سنت جوزف است و در فیلادلفیا، پنسیلوانیا اقامت دارد. وی به مشتریان جهانی در صنایع پیشرو در مورد استراتژی های بازاریابی توصیه می کند تا مشتری محورتر شوند.

کتاب های مایکل آر سولومون

رفتار مصرف کننده


آفتاب پرستان جدید


بازاریابی مد


مصرف کننده پست مدرن


بازاریابی در شبکه های اجتماعی