جرالد جمبالسکی

جرالد جمبالسکی

جرالد جمبالسکی (1925 - 2020) نویسنده بخشش: بزرگترین درمانگر همه، یک مقام معتبر بین المللی در زمینه های روانپزشکی، بهداشت، تجارت و آموزش است. جمبالسکی روانپزشک کودک و بزرگسال، فارغ التحصیل دانشکده پزشکی استنفورد، نویسنده و سخنران الهام بخش است.

کتاب های جرالد جمبالسکی

معلم عشق باش


شفای روح