لیا لیتوسلیتی

لیا لیتوسلیتی

لیا لیتوسلیتی (Lia Litosseliti) مدرس زبانشناسی در دانشگاه سیتی، لندن، انگلستان است. تحقیقات وی در زمینه های جنسیت و زبان، استدلال، تحلیل گفتمان، و مباحث تحقیق و روش ها متمرکز است.

کتاب های لیا لیتوسلیتی