علی محمد نظری

علی محمد نظری

من دکتر علی محمد نظری متولد سال 1346، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، عضو هیئت رئیسه ی انجمن مشاوره ایران و متخصص در زمینه مشاوره خانواده و تحصیل کرده در همین زمینه در دوره دکترا هستم، بنده کتاب هایی را نیز در زمینه های مختلف تألیف و ترجمه کرده ام از جمله میتوان به کتاب “مبانی زوج‌ درمانی و خانواده‌ درمانی” (۱۳۹۰) و ترجمه کتاب “مشاوره و درمان مسایل زن و شوهری” اثر لین لانگ – مارک یانگ (۱۳۹۲) اشاره کرد.

کتاب های علی محمد نظری

درمان راه حل-محور


بهبود ارتباط جنسی


روان شناسی کار


مشاوره ی مدرسه در عصر حاضر