هری فرانسیس مالگریو

هری فرانسیس مالگریو

هری فرانسیس مالگریو استاد معماری در انستیتوی فناوری ایلینوی است و از زندگی برجسته ای به عنوان یک محقق، مترجم و معمار برنده جایزه برخوردار بوده است. آخرین انتشارات وی شامل: The Architect's Brain (Wiley-Blackwell 2010) ، Modern Architectory Theory: A Historical Survey، a 166 - 1963 ، Theory Architectural Theory Volume I: An Anthology from Vitruvius to 1870 (Wiley-Blackwell 2005) و بهمراه سردبیر کریستینا کنتاندریپولوس ، نظریه معماری جلد دوم: گلچین از سال 1871 تا 2005 (ویلی-بلک ول 2008).

کتاب های هری فرانسیس مالگریو

مقدمه ای بر نظریه های معماری