سین انیس

سین انیس

سین انیس اهل فیلادلفیا، پنسیلوانیا است و هم اکنون در واتر واتر ساکن MS زندگی می کند و در آنجا برای دانشگاه می سی سی پی و کارگاه نویسندگان گاتهام به تدریس نویسندگی و ادبیات می پردازد. کارهای او در Tin House ، Crazyhorse ، The Good Men Project و بهترین گلچین های جدید آمریکایی منتشر شده است. وی دریافت کننده کمک هزینه کمیسیون هنری می سی سی پی و پدر مغرور یک دیرینه شناس / فضانورد آینده است.

کتاب های سین انیس

بازاریابی فروش فروشگاهی